In Uitzicht verloopt een ceremonie zo veel mogelijk volgens de wensen van de overledene of de familie. Iedereen is vrij in de keuze van een voorganger voor de plechtigheid. Uitzicht biedt wel een vrijblijvende dienstverlening aan.

Voor de begeleiding van een burgerlijke plechtigheid staan uitvaartbegeleiders van Uitzicht ter beschikking. Zij gaan de plechtigheid voor en staan in voor een rustig en sereen verloop van de uitvaart.

Voor een rooms-katholiek afscheid werken we samen met de Dekenij Kortrijk. Een kerkelijke liturgie met een eucharistie is niet mogelijk. Wél een rooms-katholiek afscheidsgebed met een korte bezinning.

Voor vrijzinnige afscheidsplechtigheden werken we samen met ‘huisvandeMens’ (vrijzinnig humanisme) uit Kortrijk.

Liever een andere ceremoniebegeleiding? Voor zover dit de sereniteit van crematorium Uitzicht niet in het gedrang brengt, kan de ceremonie ook op een andere manier begeleid worden. We staan immers open voor elke levensvisie.

Een ceremonie organiseren in Uitzicht?

Neem contact op met één van onze medewerkers – Anja Deldaele,
Lies Hackelbracht of Arvid Viaene –
via onthaal@uitzicht.be of +32 (0)56 28 29 30.